خانه » فیوتک » هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

با افزایش پیشرفت های بشر در زمینه هوش مصنوعی بر آن شدیم تا بخشی مختص به هوش مصنوعی و تکنولوژی های مربوط تولید کنیم،
و اخبار هوش مصنوعی را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

هوش مصنوعی چیست؟در چه علومی مورد استفاده قرار میگیرد؟ – گلوگا | Galoga

هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی به واکنش های یک ماشین یا کامپیوتر در شرایط مختلف میگویند،به طور واضح تر میتوان گفت: به هوشی که همانند انسان با توجه به شرایط ، تجربیات و شیوه های استدلال تصمیم گیری هایی موفق میکند ، هوشی مصنوعی میگویند. به صورت ساده تر ، …

ادامه نوشته »